Ambachtsweg 10
5531 AC Bladel

T: +31(0) 497 64 55 25
E: info@replifact.nl

Aanlever specificaties

Aanleveren bronmaterialen

De bronmaterialen kunnen bij ons op 3 manieren worden aangeleverd:

1.           Digitaal

Uploaden op onze beveiligde FTP server: ftp.replifact.nl

Om de FTP server te benaderen is het noodzakelijk dat er gebruik gemaakt wordt van een FTP programma (Bv. Filezilla, Cuteftp etc).

2.           Via we transfer

Graag de we transfer mailen aan info@replifact.nl Bij voorkeur met vermelding van titel en eventueel offerte of ordernummer, zodat wij weten bij welke productie de materialen horen.

3.           Fysiek

CD/DVD bronmateriaal als compleet bestand op een CD-R/DVD-R branden en per post sturen naar:

Replifact Media BV

Ambachtsweg 10

5531 AC Bladel

 

Mocht je de data op een andere manier aan willen leveren, neem dan even contact op of bel: +31 (0)497-645525

Aanleveren Artwork
We adviseren je om gebruik te maken van professionele software als Adobe InDesign of Adobe Illustrator voor de opmaak van het drukwerk.

CD Templates

DVD templates

Aanlever specificaties CD/DVD Master

Bij voorkeur een compleet afgemixte master aanleveren, in de vorm van een DDP.

Voor CD producties graag inclusief de pauzes tussen de tracks, de CD tekst en eventueel de ISRC codes.

Voor DVD producties, volledig afgemonteerd, inclusief authoring, menu’s etc.

Wij nemen deze DDP image één op één over in onze glasmastering.

Lukt het niet om een DDP voor je CD aan te leveren, dan kunnen wij tegen meerkosten een DDP file voor je maken. Hiervoor de audio per track als .WAVfille in de juiste volgorde op een CDR branden en deze naar ons opsturen, of de losse .WAV files via we-transfer naar ons mailen.

Daarbij altijd een complete tracklist toevoegen met de juiste trackvolgorde, de eventuele CD tekst en ISRC codes van de tracks.

Wij maken hier dan een DDP file van die we je toesturen ter goedkeuring, voordat we een glasmaster maken.

Enkele afkortingen uitgelegd:

DDP staat voor Disc Description Protocol en bevat in ieder geval de volgende onderdelen:

·        Audio image(s) (de audiotracks)

·        DDP Identifier (DDPID)

·        DDP Stream descriptor (DDPMS)

·        Subcode descriptor (PQDESCR)

·        Checksum

Ook kan de CD tekst en ISRC code aan de tracks in de DDP worden toegevoegd.

De audio bij voorkeur niet als Apple file of als mp3 aanleveren, van dat type bestanden kunnen we geen kwalitatief goede CD maken. CD’s  met Apple of mp3 bestanden geven een mindere geluidskwaliteit. Bovendien zijn ze over het algemeen wel goed afspeelbaar in een computer, maar niet altijd in reguliere CD spelers.

Bij MP3 bestanden wordt de muziek gecomprimeerd om zo minder MB’s in beslag te nemen. Dat heeft als voordeel dat er meer tracks op een CD passen, maar het grote nadeel is dat met name de hoogste tonen en de laagste tonen van de audio wegvallen. De Compact Disc is juist ontwikkeld om die hoge en lage tonen wel te kunnen afspelen. Om de geluidskwaliteit van een CD ten volle te benutten adviseren we om geen MP3 files te gebruiken, maar Compact Disc kwaliteit audio zoals onder andere .WAV files.

WAV is de afkorting voor: Waveform Audio Format. Bij .WAV files wordt de audio niet gecomprimeerd, ze bevatten meer data en geven dus een betere geluidskwaliteit (subtieler, meer gedetailleerd, met meer hoge en lage tonen).

Als vuistregel  mag je aanhouden dat 1 minuut audio in de vorm van .WAV ongeveer 10MB opslagcapaciteit vraagt, terwijl je bij 1 minuut muziek als MP3 maar 1 MB opslag nodig hebt.

Op een CD past ongeveer 700 MB, dat komt in Compact Disc audio kwaliteit overeen met ongeveer 70 minuten muziek.

ISRC staat voor International Standard Recording Code. Dit is een internationaal identificatiesysteem voor geluidsopnamen (vergelijkbaar met de ISBN code voor boeken). Een ISRC is een unieke en permanente identificatie van een bepaalde opname/track en kan als een digitale vingerafdruk in een uitgave van die opname worden gecodeerd.

Dit maakt het mogelijk om opnamen automatisch te identificeren, zodat gegevens over die track op internet kunnen worden gevonden of bijvoorbeeld kan worden geregistreerd voor het beheer van auteursrechten.

Een ISRC is verbonden aan de opname zelf en niet aan de fysieke vorm daarvan (De track heeft dezelfde ISRC op CD, DVD-audio of online).

Een muziekproducent moet zelf een registratiecode aanvragen bij een ISRC-agentschap, daarna kan de producent aan zijn opnamen ISRC’s toekennen die uit vier delen bestaan:

1.               de ISO Landencode, bijvoorbeeld NL of NLD voor Nederland, BE voor België, enz.

2.               de registratiecode, dit zijn drie alfanumerieke tekens als identificatie van de muziekproducent

3.               de laatste twee cijfers van het jaartal, bijvoorbeeld “14” voor 2014

4.               een uniek getal van vijf cijfers dat de producent zelf toekent, bijvoorbeeld “00001”

Deel 3 en 4  worden dus door de muziekproducent zelf toegewezen.

Bij het schrijven worden de delen met streepjes gescheiden en wordt “ISRC” voor de code geschreven.

Normaal gesproken worden CD en DVD masters bij Replifact Media BV aangeleverd (als DDP files) inclusief de ISRC codes. Deze worden namelijk door de studio toegevoegd aan de tracks.

 

De nationale ISRC-agentschappen in België en Nederland zijn:

voor België: SIMIM (audio) en IMAGIA (video) in Brussel

voor Nederland: NVPI en Senna in Hilversum

TIP

Als je twijfelt over de kwaliteit of geschiktheid van de bestanden, graag contact met ons opnemen. Dan controleren wij de bestanden op bruikbaarheid en kunnen wij  eventueel helpen om de bestanden te optimaliseren.